Obuka za SPL i FI (S)

ATO GFA nudi Vam obuku za SPL dozvolu i FI (S) ovlašćenje.

TEORETSKA I LETAČKA OBUKA

SPL TEORETSKA OBUKA

Teoretska obuka se sastoji iz devet predmeta:

1.Vazduhoplovni propisi i ATC postupci

2.Opšte poznavanje vazduhoplova

3.Performanse leta i planiranje

4.Komunikacije

5.Ljudske mogućnosti i ograničenja

6.Meteorologija

7.Navigacija

8.Operativne procedure

9.Teorija letenja

Imate dve mogućnosti teoretske obuke:

1. Teoretska obuka u učionici na Engleskom i Srpsko-Bosanskom jeziku. Obuka ima 100 sati učenja i 10 sati testova u školi letenja. Trajanje teoretske obuke je 2 mjeseca. Mjesto izvođenja teoretske obuke u učionici je Sarajevo ili Prijedor u BIH.

2. E-learning teoretska obuka na Engleskom i Srpsko-Bosanskom jeziku. Obuka ima 100 sati učenja i 10 sati testova u školi letenja. Trajanje teoretske obuke je mjesec i po dana. Student uči na računaru i dolazi na predavanja u učionici u trajanju od dve sedmice, kada će se izvesti i uvodni let. Mjesto izvođenja teoretske obuke u učionici je Sarajevo ili Prijedor u BIH.


SPL LETAČKA OBUKA

Da bi ste dobili SPL dozvolu morate imati prije početka letačke obuke minimalno 14 godina starosti i Ljekarsko uvjerenje klase 2.

Letačka obuka sastoji se od najmanje:

15 sati letenja;

2 sata nadgledanog solo letenja;

10 sati instrukcija duplog letenja;

45 poletanja i slijetanja;

1 solo prelet od najmanje 50 km (27 NM) ili 1 let sa instruktorom od najmanje 100 km (55 NM)

Trjanje letačke obuke za SPL je 3 mjeseca.


FI (S) TEORETSKA OBUKA

Teoretska obuka se sastoji od 55 sati obuke u učionici. Kandidat ima 25 sati učenja kako se obučavaju učenici i 30 sati predavanja učenicima.

25 ati učenja traje 1 sedmicu.

30 sati predavanja u našem ATO traje 2 sedmice.

Mjesto izvođenja teoretske obuke u učionici je Sarajevo ili Prijedor u BIH.


FI (S) LETAČKA OBUKA

Kandidat za instruktora jedriličarstva mora biti najmanje 18 godina star.

Kandidat mora imati ukupno preko 100 sati letenjai 200 poletanja kao PIC na jedrilicama. Dodatno ako kandidta hoće da bude instruktor na TMG mora završiti 30 sati letenja kao PIC na TMG i dodatnu Procjenu kompetencija (AoC) na TMG u skladu sa FCL.935 sa FI kvalifikovanim u skladu sa FCL.905.FI(i);

Kandidat mora položiti Procjenu kompetencija (AoC) za odgovarajuću kategoriju instruktorskog ovlašćenja na klasi ili tipu vazduhoplova nakon završene obuke u ATO-u.

Kandidat treba letiti 9 sati naleta sa instruktorom sa zadnjeg sedišta i napraviti 26 poletanja i sletanja. UPRT ije uključen u obuku.

Trjanje letačke obuke za FI (S) je 2 sedmice.


JEDRILIČARSKA OBUKA

SPL

Na SPL (Pilot jedrilice) obuci imate 100 sati učenja i 15 sati letenja.

FI (S)

Za FI (S) (Insturktora jedriličarstva) morate da odslušate 25 sati teorije i održite 30 sati predavanja i 9 sati letačke obuke i 26 sletanja i poletanja.


Pokrenite ATO GFA teoretsku obuku preko računara.

Create your website with WordPress.com
Get started
<span>%d</span> bloggers like this: