Obuka

Nudimo vam obuku za dozvolu pilota aviona i jedrilice u skladu sa PART FCL.

AVIONI

PPL (A)

FI (A)

JEDRILICE

SPL

FI (S)

CBT

Teoretska obukakoršćenjem računara (Sistem učenja na daljinu) ponudili smo našim studentima da uče teoriju od kuće za PPL (A) i SPL na engleskom i srpsko-bosanskom jeziku.


Create your website with WordPress.com
Get started
<span>%d</span> bloggers like this: