Jedriličarska škola

Jedrilice, su najljepše leteće mašine. Najbliže su izgledom tebi.

Neil Armstrong


ATO Glide Flight Academy ima odobrene sljedeće programe obuke pilota jedrilice u skladu sa PART FCL:

  • SPL kurs za dozvolu pilota jedrilice
  • FI (S) kurs za instruktora jedriličarstva

U našoj floti imamo jedrilicu Bergefalke II .


Create your website with WordPress.com
Get started
<span>%d</span> bloggers like this: