Design a site like this with WordPress.com
Get started

NASLOV

LETITE SA NAMA!

ŠKOLA LETENJA U BIH ATO GFA.

Glide Flight Academy je škola letenja u BIH koju je sertifikovala BHDCA (Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine) i EASA (Europska agencija za vazduhoplovnu sigurnost).

O GFA

Misija GFA-a je stvoriti profesionalne, sigurnosno osviještene pilote, koji uspješno savladavju izazove pri zapošljavanju kao pilot, kopiloti ili kapetani u aviokompanijama širom svijeta.

Mi u GFA-u usmjereni smo na pružanje najvišeg standarda obuke, a naši iskusni instruktori će osigurati da vaše iskustvo tokom sprovođenja obuke bude i profesionalno i ugodno.

ATO JEDRILICE

U našoj odobrenoj organizaciji za obuku možete dobiti licencu SPL.

Morate imati najmanje 14 godina i medicinsko uvjerenje klase 2.

Obuka se sastoji iz teoretskog i letačkog dijela.

Teorijska obuka u učionici ili CBT sistem učenja na daljinu je 100 sati učenja na engleskom ili srpsko-bosanskom jeziku.

Letački dio obuke na jedrilici je najmanje 15 sati letenja.

ATO AVIONI

U našoj odobrenoj organizaciji za obuku možete dobiti licencu PPL(A).

Morate imati najmanje 16 godina i medicinsko uvjerenje klase 2.

Obuka se sastoji iz teoretskog i letačkog dijela.

Teorijska obuka u učionici ili CBT sistem učenja na daljinu je 100 sati učenja na engleskom ili srpsko-bosanskom jeziku.

Letački dio obuke na avionu je najmanje 45 sati letenja.

KO LETI VRIJEDI, KO NE LETI NE VRIJEDI.

ALAN FORD